GDPR

Als vrijwilligersorganisatie houden wij heel wat informatie bij over onze leden en hun ouders of begeleiders en onze leiding. Aan de hand van onze privacyverklaring willen wij transparant zijn over de gegevens die wij als organisatie verwerken. Je vindt er over het volgende informatie terug:

  • Welke persoonsgegevens verwerken wij?
  • Hoe beveiligen wij deze persoonsgegevens?
  • Hoe lang worden gegevens bewaard?
  • Wie heeft toegang tot deze gegevens?
  • Waarvoor gebruiken wij deze gegevens?