kris kras akabe …

Daar waar anders best kan

Met Anders KAn BEst als motto richten we ons tot kinderen en jongeren met een mentale en/of fysieke beperking. Onze leden hebben een leeftijd tussen 6 en 21 jaar en worden onderverdeeld in verschillende leeftijdsgroepen of takken. De ervaring leert ons dat deze werkvorm werkt en groeikansen biedt!

Een scoutsgroep

We doen dan alles wat eigen is aan het scouting gebeuren: spelen, samenzijn, op avontuur trekken, op weekend en kamp gaan, ons verkleden, het gezellig maken, kampvuren bouwen, totemisatie… en nog veel meer!

Vrijetijdsbesteding op ieders maat

Binnen onze werking hebben we oog voor elk kind zijn/haar mogelijkheden. Ons uitgangspunt is wat onze leden kunnen, niet wat ze niet kunnen!