Medische fiche

In het begin van het scoutsjaar wordt er gevraagd om een medische fiche in te vullen. Hierin staan nuttige gegevens voor een goede omgang met uw kind tijdens de activiteiten. Eveneens verkrijgt hierdoor de leiding informatie over de beperking en eventuele medicatie van uw kind. Onderaan deze pagina vindt u een handleiding over hoe je deze medische fiche correct moet invullen. 

Voor het gebruik van medicatie tijdens activiteiten, weekends en kampen vragen we om extra contact op te nemen met de takleiding. Dan kunnen jullie het gebruik van de medicatie persoonlijk toelichten.
Indien uw kind speciale medische handelingen tijdens activiteiten nodig heeft (zoals diëten, sonderen…), kan samen met de tak- of groepsleiding naar een oplossing gezocht worden om de deelname aan activiteiten mogelijk te maken of te vergemakkelijken.

Mogen wij u vragen om de aanvullende informatie ook in te vullen en door te sturen naar de juiste takleiding. Deze extra informatie maakt het voor ons als leiding makkelijker om activiteiten op maat aan te bieden.

Indien tijdens het jaar belangrijke wijzigingen zijn bij het gebruik van de medicatie, vragen we dit te melden aan de takleiding.